Paieška

„Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2022 metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas“ (8 val.)

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2022-02-11
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai, archyvarai.

Seminaro temos:

– Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų, kurie privalomi 2022 m. tvarkant užbaigtas bylas, apžvalga.

– Įstaigos vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas.

– Dokumentų vertės ekspertizė.

– Apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos.

– Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai.

– Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka. – Archyvinių dokumentų saugojimo tvarka.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.