Paieška

„Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“ (8 val.)

Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).

Data
2023-02-28
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Nuotolinis seminaras (Virtuali aplinka Zoom).

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

Organizacijos kultūros (toliau – OK) analizės lygiai: pastebima kultūra, persidengę vertybės, bendri susitarimai; Vertybių persidengimo ir bendro susitarimo problema: asmeninės vertybės, jų integracijos-susitarimo problema: asmeninės vertybės, jų integracijos vidiniai (asmeniniai) ir išoriniai (OK taisyklės) veiksniai; Organizacijos subkultūros bei kontrakultūros, jų formavimąsi skatinantys veiksniai. Subkultūrų ir kontrkultūrų sukeltų problemų organizacijoje sprendimo keliai; Multikultūrinė organizacija, jos charakteristikos; Kokiais parametrais remiantis galima atskleisti švietimo įstaigos OK? OK analizės lygmenys; OK nustatymo metodikos ir instrumentai; OK valdymas: formavimas, stiprinimas, keitimas, tobulinimas. OK vystymo modelis; Vadovo vaidmuo formuojant, vystant ir keičiant OK.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.