Paieška

„SUP turinčio mokinio atpažinimas ir sisteminė pagalba“ (8 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“ (40 val.).

Data
2022-02-23
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. N. Gruodienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro temos:

– Kompleksinės pagalbos teikimo būdai SUP vaikams.

– Mokytojo kompetencijų tobulinimo galimybės bendradarbiaujant su specialiųjų poreikių vaikais.

– Kognityvinių gebėjimų ugdymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.