Paieška

„Struktūruotas ugdymas: ugdymo aplinkų pritaikymas, tvarkaraščiai ir dienotvarkės, veiklos struktūravimas, metodai ir priemonės. Mokymosi situacijų sukūrimas ASS vaikams: kognityvinis ir terapinis aspektas“

Programa „Autizmas. Pažink, suprask, padėk“ (40 val.).

Data
2023-04-27
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. T. Malvicė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
30,00 €

Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, darbuotojai, dirbantys su ASS vaikais.

Labai  svarbu, kad specialistai, dirbantys švietimo srityje ne tik pastebėtų raidos sutrikimus, bet ir sukurtų bei pritaikytų specialias programas, padedančias ASS turintiems vaikams, ugdyti tuos gebėjimus, kurie padės geriau įsilieti į visuomenę ir tapti aktyvesniais jos nariais. Seminaro paskirtis – padėti dirbantiems su ASS vaikais suprasti prieinamos pagalbos ir įgalinančios ugdymosi aplinkos kūrimo prasmę.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.