Paieška

„Stiprus aš, stiprus vaikas. Mokytojo ir mokinio santykių ypatumai bei sprendimai, atvejų analizės“ (8 val.)

Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).

Data
2022-11-15
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Vaikų-paauglių psichol., psichoter. L. Jazbutienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu bus aptariamos elgesio sunkumų situacijos (liūdesys, priešiškumas, pyktis, vangumas, patyčios, specialiųjų poreikių vaikas klasėje), mokytojo ir mokinio santykiai, analizuojami įvairūs atvejai, siūlomi galimi problemų sprendimo būdai, pasitelkiant specialiąsias priemones. Dalyviai sužinos kaip valdyti konfliktines situacijas ir kaip išvengti liūdnų pasekmių, sprendžiant bendravimo problemas darželyje ar mokykloje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.