Paieška

„STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių kartą“ (6 val.)

Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvavimas veiklai. Šešios pamokos mokytojui“ (40 val.).

Data
2022-02-25
Laikas
12.30 val.
Pabaiga:
14.30 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyresn. mokyt. M. Visockienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

Seminaro tikslas – padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams sėkmingai integruoti STEAM dalykus į ugdymo procesą: „STEAM idėjų plitimas Lietuvoje ir pasaulyje“. „STEAM veiklas aktyvinantys klausimai“. STEAM gerosios patirties pavyzdžiai“. „Aplinkos, skatinančios tyrinėti“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.