Paieška

„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų emocinio intelekto įgūdžių ugdymas“ (8 val.)

„Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (40 val.)

Data
2023-12-14
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
logop. eksp. E. Žičkuvienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai.

Įtraukusis ugdymas  – tai ne tik SUP vaikų priėmimas į bendrojo ugdymo klases, grupes ir įstaigas. Tai ir glaudus bendradarbiavimas tarp mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ir tėvų. Aktualios turi būti ne tik akademinės vaikų žinios, jų pasiekimai, bet ir emocinė vaiko būsena, emociškai saugi aplinka. Seminaro metu aptarsime kas tai yra emocinis intelektas, kaip formuoti, lavinti ir tobulinti jo įgūdžius, kas yra emocijos ir jausmai, kaip padėti vaikui geriau atrasti save, patenkinti norą pažinti ir mokytis.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.