Paieška

„Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“

Data
2022-05-12
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Tipas
Konferencija
Prioritetas
1 prioritetas

Dalyviai – pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai.

Konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Konferencijos uždaviniai:

Tobulinti mokytojų kompetencijas, ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus, kuriant metodines priemones, kurios gerintų mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Pristatyti gerosios patirties pavyzdžius, kaip gerinti skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.