Paieška

„Skaitmeninio ugdymo(si) turinio rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (10 val.)

Programa „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“ (40 val.).

Data
2021-06-18
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Programa suteiks galimybę kurti nuotolinio ugdymo turinį, parengti mokymo medžiagą, ją vizualizuoti, tinkamai pateikti mokymo užduotis. Pateiks Google Apps bei Microsoft Office įrankius. Įgalins klausytojus veikti ir mokytis bei įgalinti vaikus mokymui(si) nuotoliniu būdu šiuolaikiškai  mokymosi aplinkose (e-dienyne „Mūsų darželis“, Google Classroom), naudoti Google Apps įrankius ir inovatyvias turinio kūrimo bei vizualizavimo programėles, savarankiškai kurti kryptingą į vaiką orientuotą individualų bei diferencijuotą mokymo(si) turinį, šiuolaikiškai vizualizuotai planuoti bei pateikti veiklas naudojant skirtingus IKT įrankius.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.