Paieška

„Skaitmeninio ugdymosi turinio rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (10 val.)

Programa „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“ (40 val.).

Data
2021-09-17
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
21,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminare bus pateikiama, kaip skaitmeninį mokymą vykdančiai įstaigai ugdymo organizavimo veiklos funkcijas perkelti į virtualiąją aplinką: mokymosi medžiagos parengimas ir pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, ugdytinių pažangos ir vertinimo stebėjimas, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.