Paieška

„Šiuolaikinės pamokos samprata. Esminiai pamokos kokybės aspektai“ (10 val.)

Programa „Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai“ (40 val.).

Data
2022-10-31
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
O. Saranienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Programos tikslas – suteikti mokymų dalyviams žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam šiuolaikinės, į kompetencijų ugdymą orientuotos, pamokos planavimui ir organizavimui, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.