Paieška

„Šiuolaikinės mokytojo kompetencijos, sudarančios prielaidas ugdyti mokinių technologinį raštingumą, vertybines nuostatas ir antrepreneriškumą“ (10 val.)

Programa „Technologijų mokymo(si) pokyčiai, galimybės ir perspektyvos“ (40 val.).

Data
2023-03-22
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. metod. V. Valatkienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – technologijų mokytojai

Šiandieninė visuomenė kelia naujus iššūkius ugdymo institucijoms ir pedagogams: atlikti moralinę misiją, ugdymą grįsti vertybėmis, prisidėti prie visuomenės darnios plėtros tendencijų, puoselėti ugdytinio informacinį ir technologinį raštingumą bei asmenines kompetencijas, ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų galimybes. Tuo tarpu mokytojai neretai patiria stresą dėl disbalanso tarp jų institucijų išteklių ir poreikių. Dėl nuolatinės kaitos ir neapibrėžtumo mokytojo profesija pagrįstai laikoma psichologiškai įtempta profesija. Seminaro lektorė pasidalins per savo ilgametę pedagoginę patirtį sukauptomis žiniomis ir metodais, kurie gali padėti sumažinti įtampas darbe ir yra veiksmingi dirbant su šiuolaikiniais mokiniais, taip pat paskatinti mokytojus plėtoti savo pačių kompetencijas ir įgūdžius, kurie leidžia sukurti geresnius santykius su mokiniais, parodyti galimybes kaip ugdyti mokinių technologinį raštingumą, vertybines nuostatas ir antreprenerišką mąstyseną, skatinančią mokinių atvirumą ir pozityvumą, suteikiančią drąsos kurti ir be baimės žengti į inovacijų pasaulį.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.