Paieška

„Šiuolaikinė psichikos sveikatos, jos stiprinimo ir sutrikimų prevencijos samprata. Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų pozicija psichikos sveikatos ir psichikos sutrikimų klausimais“ (8 val.)

Programa „Šiuolaikiniai kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais principai bei jų taikymo ypatumai“ (40 val.).

Data
Perkeltas į rugsėjo mėn.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. dr. D. Pūras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras perkeliamas iš gegužės 8 d.  į rugsėjo mėn. (datos bus tikslinamos)

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Seminaro temos:
1. Visuomenės ir kiekvieno jos nario psichikos sveikata – šių laikų prioritetas sveikatos, švietimo ir socialinėje politikoje. Emocinis raštingumas ir kaip jį stiprinti. Dažniausiai pasireiškiančios smurto apraiškos. Smurtas prieš vaikus ir tarp vaikų. Smurto prevencija: principai ir gerosios praktikos. Patyčių prevencija ugdymo įstaigose.
2. Savižudiškas ir save žalojantis elgesys. Savižudybių prevencija: principai ir gerosios praktikos.
3. Priklausomybės. Priklausomybių prevencija, pagalbos principai ir gerosios praktikos.
4. Psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo principai. Paradigmų kaita psichiatrijos praeityje ir dabartyje. Naujausios PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijos pagalbos teikimo žmonėms su psichosocialine negalia srityje.
5. Psichikos sveikatos priežiūros sistema ir pagalbos teikimo galimybės Lietuvoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt