Paieška

„Šiuolaikinė antrosios užsienio kalbos pamoka“ (6 val.)

Programa „Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys, pamokos planavimas orientuojantis į kompetencijų ugdymą“ (40 val.).

Data
2022-04-26
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. M. Puzaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
23,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – rusų (užsienio) kalbos mokytojai.

Mokytojai įgis žinių ir supratimo apie atnaujintų užsienio kalbų bendrųjų programų esmines nuostatas, tobulins ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo/įvertinimo gebėjimus atnaujinto užsienio kalbų ugdymo turinio kontekste. Įgis/išplėtos dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymosi proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.