Paieška

„Sinchroniniai ir asinchroniniai nuotolinio (skaitmenizuoto) mokymo(si) būdai, naudojant G Suite for Education įrankius“ (10 val.)

Programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ (40 val.).

Data
2022-02-24
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
T. Urbonas
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks vasario 24, 25 d. 14 val.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją. Seminaro temos: Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Jamboard.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.