Paieška

„Sensorinės integracijos principai, savireguliacijos ugdymo metodai, ergoterapinės technikos ir jų taikymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“

Programa „Vaikų ir mokytojų emocinės sveikatos gerinimas šalinant nerimą ir įtampą ir pasitelkiant natūralius kūno sveikatinimo metodus“ (40 val.).

Data
2024-02-23
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
16.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka / Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44, Kaunas
Lektorius
Ergoterap. R. Oršauskaitė, soc. ped. R. Kurlytė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu bus nagrinėjami aspektai, susiję su specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, koncentruojantis į sensorinės integracijos principus ir ergoterapines technikas. Aptarsime, kaip šie principai ir metodai gali būti taikomi kasdienėje praktikoje, siekiant pagerinti vaikų gebėjimą reguliuoti savo jausmus, elgesį ir dalyvavimą veikloje, pristatysime, kokias priemones galime naudoti. Išnagrinėsime įvairias ergoterapines technikas, kurios padeda vaikams geriau prisitaikyti prie savo aplinkos ir gerinti gebėjimą dalyvauti veikloje, taip pat suteiksime praktinių patarimų, kaip šias technikas taikyti kasdienėje veikloje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt