Paieška

„Savižudybių prevencijos kryptys ir galimybės mokykloje. Savižalos problema“ (8 val.)

Programa „Krizių įveikos galimybių stiprinimas ir psichologinio atsparumo didinimas mokyklos bendruomenėje“ (40 val.)

Data
2024-02-29
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. N. Žemaitienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro temos:

1. Mūsų įsitikinimai apie savižudybę: kodėl tai svarbu?

2. Savižudybės procesas ir grėsmės atpažinimas.

3. Savižala ir jos priežastys.

4. Pagalbos savižudiškų ketinimų turinčiam moksleiviui teikimas. Pagrindiniai pagalbą reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt