Paieška

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Savivaldus mokymasis: kaip ugdyti atsakingą mokinį?“ (6 val.)

Data
2024-02-29
Laikas
14.00 val.
Vieta
Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijūnų g. 2
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Konferencija
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:
G. Lapinskaitė
Tel. (8 642) 02608
projektai@kaunosic.lt

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Erasmus+ projekto ,,Žinios + patirtis + savitas požiūris = atsakingas mokinys“ metodinėje-praktinėje konferencijoje bus pristatomas įgyvendinto projekto galutinis rezultatas. Savivaldaus mokymosi stiprinimas tampa kiekvienos mokyklos prioritetine strategija, atliepianti visuomenės, asmens, švietimo sistemos poreikius. Įstaigų vadovai ir pedagogai turi analizuoti idėjas ir būti pasiruošę priimti pozityvias naujoves. Savivaldaus mokymosi stiprinimas taip pat priklauso ir nuo gebėjimo planuoti, analizuoti, diferencijuoti, taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus bei vertinimą. Ši programa aktuali ir reikalinga, nes skatina domėtis švietimo novacijomis, moko strategiškai bei kritiškai mąstyti. Šios konferencijos dalyviams bus pristatomi būdai, kaip kryptingai ir tikslingai planuoti, vertinti, organizuoti ugdymo procesą, kuris užtikrintų kiekvieno mokinio individualią ūgtį. Pristatant projektinės veiklos rezultatus bus siūloma, kaip mokytojams tobulinti metodinę veiklą pamokoje, kaip gerinti mokinių atsakingo mokymosi kompetencijas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt