Paieška

„Savistabos reikšmė ir praktika ugdymo procese“ (8 val.)

Programa „Filosofinio mąstymo ugdymas mokykloje“ (40 val.).

Data
2022-11-24
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. S. Šilingaitė, dr. D. Habdankaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
25,00 €

Dalyviai – filosofijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų mokytojai.

     Šiame seminare bus kalbama apie savistabos reikšmę dorinio ugdymo, filosofijos, kitų mokomųjų dalykų pamokose. Bus aptariami filosofiniai savistabos ugdymo kontekstai bei pateikiami užduočių pavyzdžiai, kaip savistabą ugdyti pamokose, įvairiose klasėse. Seminare teorija bus derinama su praktika, seminaro medžiagą galima pritaikyti pamokose, klasės valandėlėse, neformaliajame ugdyme.                            

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.