Paieška

Respublikinis mokytojų forumas „Žingsnis į ateitį: fizinio ugdymo ir STEM tiltas“

Data
2024-06-13
Laikas
11.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Konferencija
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Forumas skirtas suburti ir diskutuoti apie aktualius švietimo politikos pokyčius ir lūkesčius mokytojui kompetencijų ugdymo, novatoriškų mokymo metodikų taikymo kontekste. Plėtoti mokytojų žinias mokinių tvariai saviugdai ugdyti, įtvirtinant fizinio aktyvumo, sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas bei kompetencijas.

Programa (Atsisiųsti)

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.