Paieška

„Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta“ (8 val.)

Programa „Mokytojų ir mokinių santykiai mokykloje, siekiant emocinio saugumo ir produktyvaus mokymo(si)“ (40 val.).

Data
2024-06-18
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. E. Karmaza
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
26,00 €

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Šiuolaikiniai mokiniai auga skirtingoje, technologijomis prisotintoje aplinkoje, kuri formuoja jų požiūrį į mokymąsi, bendravimą ir jų vertybes. Seminaro dalyviai įgis gilesnį supratimą apie dabartinę mokinių kartą, sužinos, kaip efektyviai bendrauti ir mokyti šiuos mokinius, ir kaip geriausiai pritaikyti mokymo metodiką atsižvelgiant į šios kartos specifiką.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt