Paieška

„Priešmokyklinis ugdymas integruojant ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodinį paketą”(40val.)

Programa „Priešmokyklinis ugdymas integruojant ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodinį paketą”(40val.).

Data
2022-11-18
Pabaiga:
2022-12-09
Laikas
13.00 val.

16.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
jungtinė lektorių komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
60,00 €

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo mokytojai, įstaigų vadovai.

Programoje pristatoma bei analizuojama ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje” (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) metodinio paketo medžiaga įgalinant vadovus bei mokytojus grupių ir lauko projektų, esančių medžiagoje integravimui bei adaptavimui. Programa įgalins vadovus ir pedagogus numatyti aktualius, svarbius savo planuojamų ir vykdomų projektų tikslus, skatins pedagogus išklausyti vaikus, žadinti arba stiprinti jų smalsumą, interesą, padėti vaikams surasti tirtiną klausimą/problemą, sukaupti idėjas, susiplanuoti projektines veiklas, jas įgyvendinti, aptarti (ir pristatyti gautus projekto rezultatus), numatyti veiklos plėtojimą grupėje ir lauke, taip pat idėjų tęstinumą. Programa taip pat įgalins įgyvendinti jau parengtus grupės ir lauko projektus kaip sėkmingas inovacijas taikant inovatyvias IKT skaitmenines programas, parengti vizualius skaitmenintus įgyvendintų projektų pristatymus naudojant skirtingas IKT programas bei tikslingai juos viešinti.  

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.