Paieška

„Praktinė funkcinė elgesio analizė ir kiti probleminio elgesio korekcijos metodai“ (12 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas“ (55 val.)

Data
2024-03-04
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
E. Kairelytė-Sauliūnienė, taikomosios elgesio analizės supervizorė, VŠI „Abos centro“ steigėja
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
35,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras yra dviejų dienų – perkeltas į kovo 4, 5 d.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Šių mokymų paskirtis – ugdyti pedagogų ir kitų švietimo pagalbos specialistų gebėjimus pritaikyti autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ugdymo programas ir mokymosi aplinką. Mokymai realizuojami derinant teorinį mokymą su praktine besimokančiųjų veikla, siekiant apmąstyti teorines žinias, jų pritaikomumą ir taikymą praktikoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.