Paieška

„Pilietiškumo ugdymo kompetencija lietuvių kalbos ir literatūros bei teisės ugdyme“

Data
2023-10-26
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda.
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
0,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – lietuvių kalbos ir literatūros, kitų dalykų mokytojai.

Pilietiškumo ugdymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose svarba buvo suprantama nuo pat nepriklausomybės atgavimo pradžios. Šiandieninėje visuomenės ir pasaulio santvarkoje ir slypinčių pavojų kontekste pilietinis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose turi užimti svarbią vietą, jam keliami dideli lūkesčiai. Globaliame pasaulyje pilietiškumo suvokimas nuolat kinta, o pilietiškumo ugdymo apimtis ir problemų sudėtingumas auga. Taip pat ugdymo turinio ir tikslų įgyvendinimas vykdomas ne tik pilietiškumą dėstant kaip atskirą discipliną, bet ir pilietiškumo ugdymo tikslus ir turinį paskirstant visiems mokytojams ir visų dėstomų dalykų programoms bei organizuojant kitas integruotas veiklas.
Metodiniame renginyje ,,Pilietiškumo kompetencijos ugdymas“  bus siekiama atskleisti, jog esama labai plačių galimybių integruoti pilietiškumo ugdymo kompetenciją lietuvių kalbos ir literatūros bei teisės pamokose. Tokią palankią terpę integravimui sudaro lietuvių kalbos ir literatūros bei teisės pamokų turinio įvairumas ir plačios pilietiškumo ugdymo sampratos galimybės. Metodinio renginio metu bus  pateikti konkretūs pilietinės kompetencijos ugdymo lietuvių kalbos, teisės bei integruotose  pamokose pavyzdžiai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.