Paieška

,,Pilietiškumo ugdymas neformaliojo vaikų švietimo veikloje: nuo idėjos iki rezultato“ (6 val.)

Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).

Data
2021-11-29
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. metod. L. Nakutienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – neformaliojo ugdymo mokytojai. 

Pilietinis ugdymas būtų įdomesnis, jei vyktų už mokyklos ribų, pavyzdžiui, einant į ekskursijas, užsiimant realia veikla. Neformaliojo vaikų švietimo veikla suteikia daugiau laisvės ir leidžia pasiekti geresnį santykį su ugdytoju, tai lemia, kad vaikai labiau atsiskleidžia ir pasiekiamas geresnis rezultatas. Seminare dėmesys skiriamas praktinių pilietiškumo gebėjimų ugdymui, pasidalinama patirtimi, kokius pilietiškumo ugdymo metodus, renginių formų įvairovę galima taikyti ugdymo veiklose pilietiškumo krypties būreliuose, renginiuose.

                                                                                               

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.