Paieška

„Personalo dokumentų valdymo naujovės įsigaliojus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimams“ (8 val.)

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2023-03-14
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Nuotolinis seminaras (virtualioje aplinkoje Zoom).

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė du Darbo kodekso (DK) pakeitimų įstatymus, kuriais nustatė 28 esminius DK straipsnių pakeitimus. Dauguma jų įsigaliojo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., kiti – 2022 m. lapkričio 1 d., 2023 m. sausio 1 d. 2022 m. įsigaliojo ir daug DK lydinčių teisės aktų pakeitimų: Lygių galimybių įstatymas, nauja dienpinigių mokėjimo komandiruojamiems darbuotojams į kitą valstybę tvarka ir kt. Praktinio–konsultacinio seminaro metu lektorė apžvelgs visas personalo dokumentų valdymo naujoves, pademonstruos, kaip jas taikyti praktikoje

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.