Paieška

„Perdegimas ir atsparumas krikščionio tarnystėj“ (6 val.)

Programa „Tikėjimo turinio gilinimas katalikų tikybos pamokose“ (40 val.).

Data
2022-01-07
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Kauno arkivyskupijos sielovados sk. vadovė V. Spangelevičiūtė-Kneižienė (VDU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
0,87 €

Dalyviai – tikybos mokytojai.

Vadovaujantis bendrosiomis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis, ugdomos mokinių bendrosios ir specialiosios dalyko kompetencijos, todėl svarbu atnaujinti tikybos mokytojų žinias bei ugdyti gebėjimą šiuolaikiškai perteikti krikščioniškojo gyvenimo pagrindus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.