Paieška

„Pedagogų pasirengimo vykdyti įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje galimybės ir kliūtys“ (6 val.)

Programa „Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (40 val.).

Data
2023-03-16
Laikas
14.30 val.
Pabaiga:
19.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. T. Malvicė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjai.

Įtraukusis ugdymas – viena opiausių temų švietimo bendruomenėje. Įtraukųjį ugdymą galime laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymo(si) įvairovę bei remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymui(si) ir dalyvavimui švietime. Seminare bus nagrinėjami įtraukiojo ugdymo reikalavimai mokytojui, aptariamas struktūruotas ugdymas: ugdymo aplinkos pritaikymas (norint padėti vaikui geriau orientuotis grupės (klasės) aplinkoje, jaustis saugiam, reikia apibrėžti kiekvienos veiklos ribas), dienotvarkės sudarymas, veiklos struktūravimas bei priemonės.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.