Paieška

„Pažintis su Vilniaus miesto kultūrinėmis aplinkomis“ (12 val.)

Programa „Kultūrinio išprusimo ir sąmoningumo ugdymo galimybės netradicinėse aplinkose“ (48 val.).

Data
2024-02-10
Laikas
12.00 val.
Pabaiga:
23.45 val.
Vieta
Vilnius
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Edukacinė išvyka
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
26,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kultūros darbuotojai, kiti miesto bendruomenės nariai.

Kultūrinis išprusimas, kultūrinis sąmoningumas yra svarbūs kultūrinės mokinių kompetencijos sandai. Jiems ugdyti nepakanka tik pamokų ar paskaitų. Labai svarbu, kad mokiniai turėtų galimybę dalyvauti ekskursijose, muziejuose, stebėti ir aptarti teatrų spektaklius. Kad mokytojai gebėtų sudaryti integruojamąsias kultūrinės kompetencijos ugdymo programas ar modulius, reikia, kad patys susipažintų su kuo daugiau kultūrinių objektų, atnaujintų savo turimas žinias. Tuo tikslu organizuojama išvyka į Vilnių.
Renginio dalyviai pirmiausiai lankysis Iliuzijų muziejuje, kur iliuzijos persipina su mokslo išradimais ir menu. Po to Vilniaus muziejuje susipažins su nauja paroda „Kaupti. Saugoti. Atskleisti. Muziejaus detektyvas“. 1,5 val. skirta savarankiškam Vilniaus kultūrinių aplinkų lankymui. Išvykos programos pabaigoje – spektaklis „L. YRA S.“ (rež. Greta Štiormer, pjesės autorė Gabrielė Labanauskaitė) Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.
Išvykstama iš Kauno švietimo inovacijų centro 12 val. Vėlyvas grįžimas į Kauną.
Į dalyvio mokestį neįskaičiuoti bilietai į teatrą (21–25 Eur) ir muziejus (17 Eur / senjorams – 11,5 Eur).

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.