Paieška

„Patyčių ir smurto atpažinimas, prevencija: ką gali padaryti švietimo įstaigos bendruomenė“ (8 val.)

Programa ,,Saugios bendruomenės kūrimas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2023-03-29
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. A. Lingienė
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
28,00 €

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokinio specialistai.

Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai mokyklose vaidina kritinį vaidmenį sprendžiant patyčių atvejus ir jų kompetencijų tobulinimas ženkliai prisideda prie efektyvesnio pagalbos teikimo besityčiojantiems ir nuo patyčių nukentėjusiems asmenims. Laiku panaudotos kompetencijos, žinios bei gebėjimai užtikrintų mokiniams ir visai mokyklos bendruomenei laiku suteiktą psichologinę pagalbą, tarpusavio supratimu grįstą bendravimo ugdymą ir užkirstų kelią naujiems patyčių atvejams.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.