Paieška

„Patyčios mokykloje: kaip jas atpažinti ir kaip su jomis kovoti?“

Programa „Mokyklos bendruomenė – sėkmingo mokymo(si) garantas“ (40 val.).

Data
2024-06-18
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. J. Bortkevičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
35,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu lektorė aptars patyčių atpažinimo ženklus, kaip pastebėti patyčias mokykloje, elgesio ir emocinius požymius, rodančius, kad mokinys gali būti patyčių auka ar kaltininkas, bei mokytojų ir mokyklos darbuotojų vaidmenį atpažįstant patyčias. Bus nagrinėjamos patyčių poveikio mokiniams psichologinės ir emocinės pasekmės, ilgalaikiai padariniai mokinių gerovei ir mokymosi rezultatams, bei socialinių ir emocinių įgūdžių svarba. Taip pat bus aptariamas bendravimas ir bendradarbiavimas: kaip kalbėtis su mokiniais apie patyčias, skatinti mokinių tarpusavio pagarbą ir empatiją bei mokytojų ir administracijos bendradarbiavimą sprendžiant patyčių problemas. Lektorė pasidalins praktiniais pavyzdžiais ir atsakys į visus rūpimus klausimus patyčių mažinimo tema.

 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt