Paieška

„Pasiekimų raida, lygių požymiai, vertinimas ir įsivertinimas“  (8 val.)

Programa „Atnaujinto katalikų tikybos turinio įgyvendinimo būdai ir priemonės“ (40 val.).

Data
2023-08-28
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Kauno arkivyskupija, Papilio g. 5
Lektorius
D. Kratukienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas (tikyba).

Katalikų tikybos ugdymo pamokos padeda mokiniui ugdyti jam ir visuomenei svarbias vertybines nuostatas ir kompetencijas, moko lankstumo kintant aplinkai bei gebėjimo susidoroti su iššūkiais, skatina savarankiškai kelti klausimus ir kritiškai mąstyti ir būti kūrybišku. Seminaro metu bus pateikiami vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiai. Aptariama pasiekimų raida bei lygių požymiai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.