Paieška

„Pasaulis vaiko akimis – tirti, atrasti, išmokti“ (6 val.)

Programa „Pamoka be vadovėlio“ (40 val.).

Data
2022-03-15
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
mokyt. eksp. A. Balnienė, mokyt. eksp. R. Zakarienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €

Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse numatyta „prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą ugdyti mokinių kompetencijas; numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose; įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų“. Todėl ypač svarbus tampa probleminis mokymas, kuris aktualus šių dienų vaikams ir plačiai taikomas visame pasaulyje. Nuo tradicinio mokymo, kur mokytojas išdėsto medžiagą, mokiniai išmoksta ją ir atsiskaito, jis skiriasi tuo, jog mokiniams iškeliamas probleminis klausimas, kuris patrauklus ir įtraukiantis, nes atspindi realią aplinką, kurioje mokiniai gyvena. Kad galėtum į jį atsakyti, privalu ištirti tikrą situaciją, aptarti, ką žinai, o ką dar turi sužinoti, ieškoti atsakymo įvairiuose šaltiniuose, kryptingai domėtis pamokos metu pateikta informacija, ugdytis reikiamus įgūdžius. Kartu sprendžiant problemas ugdomas bendradarbiavimo bei bendruomeniškumo jausmas. Mokymuose mokytojai sužinos, kaip sukonstruoti tinkamą probleminį klausimą, kaip parinkti mokomąją medžiagą ir nukreipti mokinius tiriamajai veiklai, kaip ugdyti bendradarbiavimą ir kaip sukurti probleminio mokymo vertinimo įrankius.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.