Paieška

„Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas“ (16 val.)

Programa „Pagalba fizikos mokytojams rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“ (42 val.)

Data
2022-11-29
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. R. Skorulskienė (LMFA )
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €

Dalyviai – Lietuvos mokyklų fizikos mokytojai.

Seminaras vyks dalimis. Pirmoji dalis (8 val.) – lapkričio 29 d., antroji dalis (8 val.) – gruodžio mėn. (Data bus patikslinta vėliau.)

Lapkričio 29 d.  bus analizuojamos šios temos: Kompetencijų ugdymas; Kompetencijų raidos aprašas; Pamokos uždavinio ir vertinimo kriterijų formulavimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas; Pamokos veiklų parinkimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas; Mokymo ir mokymosi paradigmų derinimas ugdant planuojamas kompetencijas; Mokymasis bendradarbiaujant; Savivaldis mokymasis; Pastoliavimas; Praktinis pamokų scenarijų kūrimas ir jų analizavimas.
Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su LFMA.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.