Paieška

„Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, uždaviniai. Susitarimas dėl sėkmės ir vertinimo kriterijų“ (10 val.)

Programa „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“ (40 val.).

Data
2023-10-19
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali erdvė
Lektorius
Doc. dr. R. Gaučaitė (VU Šiaulių akademija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Tikslas – susitikimo metu praktinės veiklos pagrindu mokysimės kaip suformuluoti į konkretų rezultatą orientuotą integralų ugdymo uždavinį, kuriame derėtų dalykui reikšmingos žinios ir būtų numatytos ugdomos kompetencijos, aptarsime dažniausiai pasitaikančias klaidas ir būdus joms išvengti. Komandose kursime uždaviniui reikšmingus proceso ir rezultato sėkmės kriterijus (kaip mokytojas ir mokinys gali sužinoti, kokius ir kokiais keliais pasiekė planuotą rezultatą?), ieškosime būdų, kaip pasiekti ugdymo uždavinių ir vaiko asmeninės veiklos tikslų dermės, patirsime, kaip tokia prieiga padeda aktualizuoti ir auginti vaiko patirtį ne tik dalyko, bet ugdomų kompetencijų kontekste.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.