Paieška

„Pamokos medžiagos rengimas ir grįžtamojo ryšio bendrakūra Google platformoje“ (10 val.)

Programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ (40 val.).

Data
2021-11-17
Pabaiga:
2021-11-19
Laikas
14.00 val.

14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
T. Urbonas
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks lapkričio 17, 19 d. 14 val.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją.

Praktinių mokymų metu bus mokoma kaip parengti pamokų medžiagą naudojantis Google dokumentais, apžvelgiami dalinimosi jais būdai ir bendradarbiavimas rengiant dokumentus. Ypač svarbus yra grįžtamojo ryšio surinkimas, kurį po šių mokymų gebėsite lengvai įgyvendinti naudodamiesi Google formomis.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.