Paieška

„Pagalbos asmenims su specialiaisiais poreikiais būdų ir juos nulemiančių paradigmų evoliucija. Tarptautiniai standartai ir nacionaliniai dokumentai, įtvirtinantys šiuolaikinius pagalbos principus“ (8 val.)

Programa „Šiuolaikiniai kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais principai bei jų taikymo ypatumai“ (40 val.).

Data
2024-03-06
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. dr. D. Pūras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Seminaro temos: 1. Dokumentai, kuriais remiasi šiuolaikinė pagalba žmonėms su negalia ir specialiaisiais
poreikiais. 2. Permainos, vykstančios pasaulyje ir Lietuvoje, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams ir
jaunimui su negalia ir specialiais poreikiais. Pagalbos metodų ištakos. Permainų proceso iššūkiai ir
galimybės. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijos. 3. Biomedicininė paradigma, jos
ypatumai ir ribotumai. Šiuolaikinės alternatyvos biomedicininei paradigmai. Patologija ar įvairovė?
Atskirtis ar įtrauktis? Stigma ir diskriminacija ar įgalinimas ir dalyvumas? 4. Ugdymo, sveikatos apsaugos
ir socialinės apsaugos sektorių ir institucijų bendradarbiavimas, teikiant kompleksinę pagalbą. Įvairių
pedagogikos, psichologijos, medicinos, socialinio darbo sričių bei specialistų vaidmuo, teikiant veiksmingą
pagalbą. 5. Autizmo reiškinio analizė įtraukties aspektu. Autizmo spektro ypatumai ir sutrikimai: būklių ir
pagalbos būdų įvairovė. Gerųjų praktikų, iššūkių ir kliūčių analizė. Visuomenės nuostatos, skatinančios
permainas bei joms trukdančios.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt