Paieška

„Organizacijos branda ir skirtingų vystymosi etapų problematika. Sprendimų įgyvendinimo ypatumai“ (18 val.).

Programa „Ko reikia, kad būtų sveika organizacinė aplinka ir kad priimami sprendimai būtų optimalūs organizacijai?“ (40 val.).

Data
2023-12-06
Pabaiga:
2023-12-08
Laikas
09.00 val.

09.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
dr. V. Kundrotas, Pokyčių valdymo bei organizacijų transformacijos ekspertas, sertifikuotas Adizes metodologijos vyr. ekspertas, Adizes Instituto (JAV) Lietuvos padalinio vadovas
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai.

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams mokymai nemokami (pažymėjimas – 3 Eur.).

Mokymų tikslas:

  • Inicijuoti pokyčius organizacijos viduje;
  • Sumažinti įtampą organizacijos viduje bei padėti suvokti, kad visi yra viena komanda, dirbanti drauge ir dėl bendro tikslo;
  • Parodyti vadovams bendradarbiavimo su darbuotojais galimybę, bei skirtingus jų vadybinius stilius;
  • Parengti unikalų savo kompetencijomis bei įgūdžiais efektyvų komandinio darbo darbuotoją, suprantantį ir gebantį valdyti pokyčius organizacijoje;
  • Organizuoti skirtingų darbinių grupių darbą, siekiant priimti reikiamą sprendimą ir užtikrinti sklandų sprendimų įgyvendinimą.

Mokymų dienotvarkės:
2023 m. gruodžio 6 d.
9.00–10.30 val. I sesija
10.30–10.45 val. pertrauka
10.45–12.15 val. II sesija
12.15–13.15 val. pietūs
13.15–14.45 val. III sesija
14.45–15.00 val. pertrauka
15.00–16.30 val. IV sesija

2023 m. gruodžio 8 d.
9.00–10.30 val. I sesija
10.30–10.45 val. pertrauka
10.45–12.15 val. II sesija

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.