Paieška

„Neuroedukacinių ugdymo principų taikymas įvairių dalykų pamokose“

Programa „Pagalba įvairių dalykų mokytojams ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ (40 val.).

Data
2023-09-26
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. A. Pukinskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Seminare bus kalbama apie tai, kas yra neuroedukacija ir kodėl ja reikia grįsti ugdymo procesą. Bus aptariami neuroedukaciniai metodai ir strategijos. Lektorė pristatys tais principais parengtus leidinius, pateiks praktinių užduočių pavyzdžių.

Neuromokslininkai pamokoje pataria nuosekliai vadovautis šešiais svarbiais „žingsniais“:

 1. Aptarti mokymo(si) tikslą ir prasmę.
 2. Rasti sąsajų su jau žinoma ir nauja informacija.
 3. Suaktyvinti emocinę reakciją (vizualinio mąstymo strategija), žadinti smalsumą.
 4. Kartoti medžiagą skirtingais būdais, per skirtingą veiklą ir patirtį.
 5. Apibendrinti įgytas žinias, analizuoti mokymo(si) pasiekimus.
 6. Laisvai, kūrybiškai perdirbti dalykinę informaciją.

Pamėginsime drauge „pažingsniuoti“ neuroedukacijos takais.

Pastabos

 • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
 • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
 • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
 • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
 • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.