Paieška

„Muzikos terapijos metodų taikymas ugdymo procese įgyjant socialines, asmenines, kultūrines kompetencijas specialiųjų poreikių turintiems vaikams“ (20 val.) I sesija

Programa „Muzikos terapijos taikymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (40 val.)

Data
2022-10-27
Laikas
14.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
mokyt. eksp. I. Papečkytė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – muzikos, dailės, teatro, šokio, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, spec. pedagogai, socialiniai darbuotojai, meno terapeutai, mokinių tėvai.

Seminare supažindinama su muzikos terapijos metodais ir taikymo muzikos pamokose galimybėmis bei Švedijos Lundo kultūros centro, skirto specialiųjų poreikių žmonių muzikinei-meninei saviraiškai, darbo patirtimi.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.