Paieška

„Muzikos terapijos metodai darniam vaiko vystymuisi“ (10 val.)

Programa „Muzikos terapijos taikymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (40 val.).

Data
2022-06-09
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Muzikos terapeutė N. Kiseliova-Žukovska
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
12,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – muzikos, pradinių klasių mokytojai.

Mokytojai susiduria su vaikų nervingumu, nepakantumu, hiperaktyvumu ar apatiškumu, dėmesio neišlaikymu, pykčiu, nenoru mokytis ir kitais būdais, kuriais vaikas signalizuoja apie savo poreikius, patiriamą vidinę įtampą. Seminare pristatoma K. Brish‘o tvirto emocinio ryšio kūrimo teorija, aptariama pagrindinių vaiko poreikių realizavimo svarba emocinio ryšio stiprinimui. Pateikiami muzikos terapijos metodai, padedantys patenkinti esminius vaiko poreikius ir suteikinatys palankias sąlygas jo augimui ir vystymuisi. Esminiai muzikos terapijos darbo su vaiku principai, metodai, gali būti sėkmingai taikomi mokyklos aplinkoje, keisti klasėje susidariusį klimatą į palankesnį, padėti kurti darnius tarpusavio santykius.

 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.