Paieška

„Motyvacija mokytis, augti ir siekti“ (8 val.)

Programa „Mokytojų ir mokinių santykiai mokykloje, siekiant emocinio saugumo ir produktyvaus mokymo(si)“ (40 val.).

Data
2024-02-28
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. E. Karmaza
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
29,00 €

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Moksleivių motyvacija mokytis yra vidinė jėga, kuri skatina juos mokytis ir siekti aukštų rezultatų. Motyvuoti mokiniai yra aktyvūs, susidomėję ir įsitraukę į mokymosi procesą. Jie tiki savo gebėjimais ir yra pasiryžę siekti sėkmės bei savo tikslų. Šiame seminare nagrinėjama, kodėl mokinio motyvacija mokytis yra vienas iš svarbiausių švietimo proceso komponentų ir kaip ją skatinti efektyviais būdais. Seminaro dalyviai susipažins su naujausiais tyrimais šioje srityje, išgirs praktinių pavyzdžių ir gaus įrankių, kaip kurti motyvuojančią mokymosi aplinką.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.