Paieška

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Data
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. B. Kuklierienė.
Tipas
Registruojame
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
40,00 €
Atsakingas asmuo:

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kvalifikacijos tobulinimo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106.

Programa – mokytojų atestacijai. Programos tikslai – puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną; diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.