Paieška

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.)

Data
2023-12-11
Pabaiga:
2023-12-15
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. B. Kuklierienė
Tipas
Kursai,
Registruojame
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
40,00 €
Atsakingas asmuo:

Kursų datos: 2023 m. gruodžio 11, 14, 15 d. 14 val.

Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Kvalifikacijos tobulinimo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106.

Programa – mokytojų atestacijai. Programos tikslai – puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną; diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.