Paieška

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.)

Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.

Data
2021-11-03
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Kursai
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
96,00 €
Atsakingas asmuo:

Kursai vyks lapkričio 3 d. 10 val., lapkričio 11 d. 14 val., lapkričio 24 d. 15 val., gruodžio 1 d. 15 val.

Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“.

Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta pagal šias skaitmeninio raštingumo kompetencijos sritis: informacijos valdymas; komunikavimas; skaitmeninio turinio kūrimas; saugumas; skaitmeninis mokymas ir mokymasis; skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.