Paieška

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Data
2023-11-13
Pabaiga:
2023-12-29
Laikas
14.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
med. psichol. O. Mačėnaitė, dr. V. Ostasevičienė (LSU)
Tipas
Kursai
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
120,00 €

Dalyviai – mokytojų padėjėjai, nedalyvavę 107 val. programos kursuose.

Seminaro datos: lapkričio 13, 16, 20, 21, 27, 28 d. nuo 14 val. Tęsinys – gruodžio mėn. (numatoma, kad vyks gruodžio 1, 8, 15, 22 d. nuo 15 val., gruodžio 29 d. nuo 10 val.).

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams kompetencijų, reikalingų šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas. Seminaro dalyviai įgis pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, aptars pagrindines mokytojo padėjėjo veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokykloje.
Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas (pažymėjimas – 3 Eur ).

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.