Paieška

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Programa – pradinio pasirengimo dirbti mokytojo padėjėju.

Data
2021-11-05
Pabaiga:
2021-11-30
Laikas
09.00 val.

15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Ostasevičienė, LSU Žinių ir inovacijų perdavimo depart. direktorė A. Gaižauskienė, med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
90,00 €

Tęstinis seminaras vyks šiomis dienomis: lapkričio 5 d. 9.00–15.00 val.; 8 d. 13.00–17.00 val.; 9 d. 12.00–17.00 val.; 10 d. ir 11 d. 15.00–18.00 val.; 12 d. 16.00–17.00 val.; 15 d. 13.00–17.00 val.; 16 d. 15.00–17.00 val.; 19 d. 12.00–15.00 val.; 26 d. 13.00–15.00 val.; 30 d. 13.00–15.00 val.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai ar ketinantys jais tapti asmenys, siekiantys įgyti pradinių mokytojų padėjėjų kompetencijų.

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas, mokama tik už pažymėjimą 0,87 Eur.

Mokymų dalyviai įgis pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, aptars pagrindines mokytojo padėjėjo veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokykloje. Aktyvūs mokymų dalyviai įgis gebėjimų, reikalingų šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.