Paieška

„Mokymosi stiliaus panaudojimas įtraukiajam ugdymui(si) įgyvendinant projektą „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (10 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo(si) turinio plėtojimas įgyvendinant eTwinning projektą „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (40 val.).

Data
2023-03-31
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
37,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai.

Vaikų mokymosi stiliaus ir intelektų nustatymas bei jų panaudojimas vaikų įtraukumui – šių dienų siekiamybė norint užtikrinti kryptingą kiekvieno vaiko ugdymą(si), atliepiantį jo individualius poreikius. Įvairių intelektų plėtojimas per projektinę veiklą garantuoja visapusišką ugdytinių ugdymąsi ir aktualus vaikų darniam vystymui(si). Visi projekto nariai skatinami veikimui virtualaus ir šiuolaikinio mokymosi kontekste, nes tai leidžia kurti novacijas tvariai ir saugiai visuose – įstaigos, miesto, Lietuvos bei tarptautiniame lygmenyse ir tuo pačiu tobulinti ugdytinių informatinį mokymąsi, taip pat ir mokytojų, specialistų bei vadovų IKT gebėjimus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.