Paieška

„Mokyklų geroji patirtis – mokinių pažangai“ (8 val.)

Programa „Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas“ (40 val.).

Data
2022-02-01
Pabaiga:
2022-02-02
Laikas
14.00 val.

14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymus sudaro dvi dalys, kurios vyks vasario 1, 2 d. 14 val.

Dalyviai – mokyklų komandos (dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, mokyklos vadovai, mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai).

Kvalifikacijos tobulinimo programa įgyvendinama pagal Nacionalinės švietimo agentūros parengtą Nacionalinio lygmens pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas“. Mokyklos komanda, dalyvaudama programoje, permąstydama savo veiklas, su lektoriais ieškos sėkmingų metodikų, kaip įgyvendinti ugdymą, orientuotą į kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, kaip įjungti mokinius į aktyvų mokymąsi, planuoti asmeninę pažangą ir ją reflektuoti.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.