Paieška

„Mokyklinės mediacijos kaip alternatyvaus konfliktų sprendimo modelio taikymas mokykloje“

Data
Mokymai vyks ir  datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Registruojame,
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
120,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymai vyks ir  datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.

Dalyviai – Lietuvos mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
Taikios mokyklos uždaviniai – mokyti vaikus veiksmingų problemų sprendimų būdų, kurie skatintų konstruktyviai spręsti konfliktus ir gerintų bendravimo, empatijos ir pagarbos vienas kitam bei kritinio mąstymo įgūdžius. Konfliktinėse situacijose reikalingi įrankiai, padedantys spręsti konfliktą „čia ir dabar“. Tokiu įrankiu laikoma mediacija. Tai konflikto sprendimo forma, kuri pasižymi lankstumu ir neutralaus, nešališko asmens tarpininkavimu ieškant konflikto sprendimo, kuris atlieptų abiejų ginčo šalių teises ir interesus. Mediacija ne tik padeda išspręsti kilusį konfliktą, mažinti smurtą, agresyvaus elgesio klausimus tarp mokinių, patyčių ir kitas problemas, bet ir lavina bendravimo įgūdžius (emocijų valdymą, aktyvų klausymąsi, kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius), tolerancijos, empatijos, pagarbos, bei vadovavimo kompetencijas, kurių prireiks suaugusiųjų pasaulyje. Mokymuose pagal 40 val. programą taikomi metodai efektyvūs ir inovatyvūs: individualių atvejų analizė, komunikacijos tarp atskirų, paslaugas teikiančių grupių užtikrinimas, tęstiniai mokymai, grupiniai mokymai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt